Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi elkülönített pénzalapjára a Civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2024 (II.1.) számú rendeletében meghatározottak szerint, a rendelkezésre álló keret erejéig, kulturális, sport és szociális területen.

PÁLYÁZHATNAK

helyi civil szervezetek, közösségek, alapítványok, valamint magánszemélyek kulturális, sport és szociális programjaik megvalósítása érdekében. (A kiemelt egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!)

A pályázat nyílt, tehát pályázatot bármely fent felsorolt szervezet, alapítvány vagy magánszemély benyújthat.

kultúra területén elsősorban a város rendezvényeihez, ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást az Önkormányzat. Továbbá pályázati lehetőséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására, és külön figyelmet érdemlően támogatja az alternatív művelődésszervezést, a helyi vizuális és zenei programokat.

Az Önkormányzat a sport területén a sportról szóló 19/2001. (XII. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt támogatást.

szociális területen a lakosság széles körének érdekében kifejtett szociális és karitatív tevékenységhez nyújt támogatást.

Pályázat benyújtása: A pályázatot két példányban kell benyújtani. Pályázatot kizárólag a Pályázati adatlapon lehet benyújtani. (Az adatlap és a hozzákapcsolódó nyilatkozatminták letölthetők a www.kormend.hu honlapról, továbbá papír alapon beszerezhetők a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban a portán, és Szabó Ferenc köztisztviselőnél.)

Pályázati határidő: 2024. március 28. 12.00 óra (Ezen időpontig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.)

Pályázat benyújtásának helyeKörmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) Szabó Ferenc köztisztviselő
A pályázatok benyújthatók postai úton, illetve személyesen is.

Forrás és bővebb információk: ITT