Tanácsadásaink

 

A Civil Központban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segítjük a civil szervezetek munkáját.

Tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetők. A személyes tanácsadások  előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe. 

 Tanácsadásaink térítésmentesek!

 Jogi, közhasznúsági tanácsadás 

 • a Civil törvény hatálya alá tartozó szervezetek megalakulásával, működésével, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos jogszabály-információk,
 • a jogszabályok által megkövetelt, működéshez kapcsolódó dokumentumok véleményezése,
 • szervezet alapítással kapcsolatos tanácsadás,
 • konzultáció a megfelelő szervezeti forma kiválasztásához,
 • az alapításhoz szükséges iratminták, formanyomtatványok kitöltésének segítése,
 • szervezet átalakítás (közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges teendők) kapcsolatos tanácsadás,
 • alapszabály-módosítással kapcsolatos tanácsadás,
 • közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos jogszabályok betartásával kapcsolatos tanácsadás,
 • egyéb (a civil eljárások folyamán fellépő technikai problémák sb.)

 Jogi tanácsadó elérhetősége:

 Dr. Takáts Eszter

 Telefon: +3620/3212023

 E-mail: takats.eszter@gmail.com 

 

 Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

 • számviteli beszámolók, közhasznúsági jelentések elkészítésében segítség
 • adófizetési kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás
 • elektronikus bevallások elkészítéséhez segítség
 • adományokkal, támogatásokkal kapcsolatos tanácsadás
 • költségvetés készítés-tervezés (bevételek, kiadások)
 • egyebek

Pénzügyi, könyvviteli kérdésekben a Civil Központ tanácsadóinak elérhetőségepenzugy.vasicivil@gmail.com 

 

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás 

 A tanácsadás a hazai és külföldi (ideértve Európai Uniós forrásból, illetve Európai Unió területén meghirdetett pályázatokat is) pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes pályázati időszakot (kiírás, sikeres pályázat lebonyolításának figyelemmel kísérése, lezárás, ellenőrzés, fenntartási időszak, stb.)

 • pályázati módszerek, technikák,
 • megfelelő pályázat kiválasztása;
 • elsősorban a NEA pályázatok beadásával, lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos tanácsadás
 • eszközök, módszerek, forrásgyűjtési technikák átadása  

Adományozással, önkéntességgel, társadami felelősségvállalással kapcsolatos kapcsolatos tanácsadás

 •  tájékoztatás, információnyújtás a közérdekű önkéntes tevékenységről, iskolai közösségi szolgálatról
 • alapvető önkéntes menedzsment tippek, tapasztalatok átadása
 • cégek, civil szervezetek önkéntes megmozdulásainak segítése
 • adományozás
 • egyebek

 Átlátható gazdálkodást erősítő tanácsadás és tájékoztatás, összhangban a hazai és EU pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos szabályozással

 

Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve

 A tanácsadás keretében kapcsolatépítési, partnerség építési lehetőséget kínálunk a Vas megyében működő civil szervezetek (egyesület, alapítvány, szövetség), intézmények, közösségek számára az ausztriai és a szlovéniai határ mentén tevékenykedő  magyar-külhoni szervezetekkel.

A partnerség különböző formái lehetnek: közös pályázatok (pl.: NEA szakmai), vendég szereplések, kirándulások…        

 A civil központ szlovéniai és ausztriai  partnerei várják a civil szerveződések érdeklődését, ötleteit, megkeresését!

 AUSZTRIAI PARTNER SZERVEZETÜNK:

Magyar Média-és Információscentrum (UMIZ) 

UMIZ Ungarisches Medien- und Informationszentrum (civil szervezet, Alsóőr /Unterwart/) 

Kapcsolat: Kelemen László, intézményvezető 

E-mail:  office@umiz.atumizma il@gmail.com 

Telefon: +43 676 9440 777 

Weboldal: www.umiz.at

 Facebook oldal: https://www.facebook.com/umizinfo/?fref=ts

 SZLOVÉNIAI PARTNER SZERVEZETÜNK:

 Lavina Kultúrklub 

 Kulturno umetniško društvo Lavina (civil szervezet, Lendva /Lendava/) 

Kapcsolat: Nagy Éva, elnök 

 E-mail: evaeva.nad@gmail.com

Telefon: 00386 31677057

Bemutatkozó film az egyesületről: https://www.youtube.com/watch?v=dCbbfSOGFHs