Önkéntesség

Hisszük, hogy az önkéntesség erősíti a társadalmi kohéziót és az értékteremtés mellett a kulturális, gazdasági és környezeti fejlesztés egyik fontos eszköze. Az önkéntesen végzett munka gyakorlati eredményességén túl hozzájárul ahhoz, hogy az emberek igazi közösséggé kovácsolódjanak, megmutassák kreativitásukat, hasznosnak érezzék magukat.

Miért jó az önkéntesség?
• hasznos tevékenységet végezhetünk
• segíthetünk másokon
• pályakezdőként értékes munkatapasztalatot szerezhetünk
• nő a kapcsolatrendszerünk
• rendszerességre és felelősségvállalásra ösztönöz
• közösségbe kerülhetünk
A Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az önkéntesség kapcsán a következő szolgáltatásokat nyújtja:
  • Helyi önkéntes programok támogatójaként az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdeményezések támogatása, önkéntes programok népszerűsítése
  • Diákok iskolai közösségi szolgálatának (IKSZ) segítése
  • Az önkéntes munkavégzéshez és az önkéntesek fogadásához szükséges felkészítések

Bővebb információért keressék a Civil Központ munkatársait!

Közérdekű önkéntes tevékenység a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény, továbbiakban: Köt.) keretében szabályozott jogviszony.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fiatalokért Felelős Főosztálya hatósági feladatként vezeti és tartja karban a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatos fogadó szervezeteket tartalmazó hatósági nyilvántartást.

Kiemelt feladatának tekinti, hogy a nyilvántartás naprakész adatokat tartalmazzon, hogy a fogadó szervezetek és az önkéntes tevékenységet végezni kívánó állampolgárok a lehető legkönnyebben egymásra találjanak. Ennek érdekében működteti a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regisztert, amely biztosítja a fogadó szervezetek számára adataik, elérhetőségük és tevékenységük közzétételét. Célja, hogy a portálon összesítve legyenek elérhetők ezek a szervezetek által megadott és az Interneten közzétett nyilvános információk.

  1. július 1-től a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regisztert az alábbi linken érhetik el :

 http://kot.emmi.gov.hu/