Önkéntesség

Hisszük, hogy az önkéntesség erősíti a társadalmi kohéziót és az értékteremtés mellett a kulturális, gazdasági és környezeti fejlesztés egyik fontos eszköze. Az önkéntesen végzett munka gyakorlati eredményességén túl hozzájárul ahhoz, hogy az emberek igazi közösséggé kovácsolódjanak, megmutassák kreativitásukat, hasznosnak érezzék magukat.

Miért jó az önkéntesség?

 • hasznos tevékenységet végezhetünk
 • segíthetünk másokon
 • pályakezdőként értékes munkatapasztalatot szerezhetünk
 • nő a kapcsolatrendszerünk
 • rendszerességre és felelősségvállalásra ösztönöz
 • közösségbe kerülhetünk

A Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az önkéntesség kapcsán a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • Helyi önkéntes programok támogatójaként az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdeményezések támogatása, önkéntes programok népszerűsítése
 • Diákok iskolai közösségi szolgálatának (IKSZ) segítése
 • Az önkéntes munkavégzéshez és az önkéntesek fogadásához szükséges felkészítések

Bővebb információért keressék a Civil Központ munkatársait!

Közérdekű önkéntes tevékenység a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény, továbbiakban: Köt.) keretében szabályozott jogviszony.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Fiatalokért Felelős Főosztálya hatósági feladatként vezeti és tartja karban a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatos fogadó szervezeteket tartalmazó hatósági nyilvántartást.

Kiemelt feladatának tekinti, hogy a nyilvántartás naprakész adatokat tartalmazzon, hogy a fogadó szervezetek és az önkéntes tevékenységet végezni kívánó állampolgárok a lehető legkönnyebben egymásra találjanak. Ennek érdekében működteti a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regisztert, amely biztosítja a fogadó szervezetek számára adataik, elérhetőségük és tevékenységük közzétételét. Célja, hogy a portálon összesítve legyenek elérhetők ezek a szervezetek által megadott és az Interneten közzétett nyilvános információk.

A portál a fogadó szervezetek és tevékenységük iránt érdeklődő látogatók számára jól strukturált és kereshető formában teszi elérhetővé a szervezetek által megadott és a főosztály közreműködésével nyilvánossá tett információkat. Lehetővé teszi továbbá a civil szférát érintő információk közzétételét, valamint a szervezetek kontaktszemélyei által megadott elérhetőségek nyilvánossá tételével biztosítja a lehetőséget az állampolgároknak a velük történő közvetlen kapcsolatfelvételre.

A Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter biztosítja azon megoldásokat, amelyek segítségével gyorsan, egyszerűen, ellenőrizhető módon jeleníthetők meg az adatok.

 • Közérdekű önkéntes adatok bejelentése (KÖT) – lehetőséget biztosít a Közérdekű Önkéntes Tevékenység bejelentéséhez szükséges bejelentő lap letöltéséhez és az önkénteseket fogadó szervezetek kereséséhez.
 • Országos Bírósági Hivatal (OBH) – szervezetekkel kapcsolatos adatok elérése.
 • Magyar Államkincstár (MÁK) – adatok elérése.
 • Cégkeresés – adatok elérése.
 • Egyházügyi Nyilvántartó- adatok elérése.
 • Magyar Közlöny
 • egyéb hasznos információk.

Elérhetőségek:

 • Levelezési cím: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
 • E-mail: onkentes@kim.gov.hu
 • Telefonszám: +36 1 795 5429