„Civil szervezeti vezető workshop 2024.” – Elindult a jelentkezés

„Civil szervezeti vezető workshop 2024.” – Elindult a jelentkezés

2024. szeptemberében ismét kezdetét veszi a „CIVIL SZERVEZETI VEZETŐ WORKSHOP”!

A workshop célja: Elméleti és gyakorlati tudás, tapasztalatok átadása, megvitatása, amelynek segítségével képessé válnak a résztvevők az általuk irányított civil szervezetek fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik sikeres megvalósítására, források sikeres bevonására, azok hatékony elköltésére, kommunikációjuk hatékonyságának maximalizálására és a növekedésük biztosítására. Azonnal használható versenyképes tudást biztosít.

A workshop program 10 online alkalomból (2024. szeptember 02. és november 06. között) és 1 személyes részvételen alapuló (Vármegyei Civil Központ által megjelölt helyszínen) programsorozatból áll, amely tanúsítvány átadással zárul.

Az előadások alkalmanként 2 x 45 perc időintervallumban kerülnek megrendezésre, különböző civil szervezeteket érintő témaköröket körbejárva. Minden előadás a témában jártas tapasztalt előadókkal, moderátorokkal a gyakorlatiasság elvét követve valósul meg.

A résztvevők információt kapnak:

 • a professzionális szervezetvezetésről
 • ügyviteli, gazdálkodási feladatok hatékony ellátásáról
 • dokumentumok, jelentések elkészítéséről
 • pénzügyi műveletek előkészítésére, lebonyolításáról, elszámolásról
 • közösségszervező és érdekképviseleti munka ellátásáról

Résztvevők köre: Már előző év december 31-ig bejegyezett és az OBH-nál működő – civil szervezetek vezetői (egyesületek, szövetségek elnökei, titkárai, alapítványok kuratóriumi tagjai, nonprofit cégek és szövetkezetek vezetői).

Az országos képzés fő szervezője a Hajdu-Bihar Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ.

JELENTKEZNI AZ ALÁBBI ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL 2024. JÚLIUS 31-IG LEHETSÉGES:
https://docs.google.com/forms/d/1C5R7XplW-CeOTEKypBOBr_9MR432EjXmF8Hi4eYJmKM/edit 

Részletes tájékoztató anyag: http://www.vasicivil.hu/wp-content/uploads/2024/06/Tajekoztato-level-2024.pdf 

Pályázati felhívás – Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program

Pályázati felhívás – Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, szombathelyi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2024/2025-ös tanévben általános iskola 5. évfolyamán és 6. évfolyamán tanulmányokat kezdő tanulói részére.

A pályázat célja: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program rendszerén keresztül támogatást kíván nyújtani a tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára.A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

 1. a pályázó, valamint a háztartásában élő személyek nem rendelkeznek vagyonnal,*
 2. a pályázó háztartásában élő személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg (2024. évben 114.000,-Ft).*

A pályázat beérkezésének határideje: pályázati felhívás megjelenésének napjától 2024. június 30. napjáig.

A pályázatot a pályázati felhívásban szereplő adatlapon, a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, személyesen kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az előírt dokumentumokat. A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a pályázati felhíváshoz csatolt adatlapon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be. A pályázat benyújtásának tényéről a pályázatot beadó személy igazolást kap. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, igazolási kérelem benyújtására lehetőség nincsen.

Forrás és információ: ITT

Felhívás Ifjúsági Szakértői Munkára – GYIÖT

Felhívás Ifjúsági Szakértői Munkára – GYIÖT

A GYIÖT ifjúsági szakértőket keres EUtopia projektünkben létrehozott módszertani segédanyagok értékelésére, valamint javaslatok és fejlesztési irányvonalak megalkotására.

A projekt rövid bemutatása:

Az EUtopia projekt az Erasmus+ KA2-es együttműködés keretében valósul meg. A projekt célkitűzései a következők:

 • Fiatalok részvételének növelése a demokratikus életben és társadalmi, kulturális és történelmi örökségének tudatosítása.
 • A fiatal generációk felhatalmazása, hogy megértsék jelenük elsődleges társadalmi-gazdasági, kulturális és környezeti kontextusait.
 • Egyenlőbb, befogadóbb, koherensebb és toleránsabb jövőkép formálása, valamint az ezek megvalósítását akadályozó problémák azonosítása.
 • Ifjúsági munka fejlesztése a nyitottabb és összetartóbb társadalom érdekében.

Kiket keresünk?

Ifjúsági szakértőket és ifjúsági munkában gyakorlott szakembereket keresünk, akik szívesen ismerkednek meg új eszközökkel, ezeket kritikus szemmel tudják vizsgálni és érdemi fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.

Feladatok:

 • A kapott anyagok alapos elolvasása, értelmezése és véleményezése
 • Az eszközök értelmezhetőségével kapcsolatos visszajelzések gyűjtése
 • Az eszközök használhatóságával kapcsolatos visszajelzések gyűjtése
 • További fejlesztési javaslatok megfogalmazása
 • Értékelő megbeszélésen való személyes, aktív részvétel

Forrás és részletes információk: ITT

Elindult az önkéntes-koordinátor.hu platform

Elindult az önkéntes-koordinátor.hu platform

Az Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért az Önkéntes Szemle szerkesztőségének tagjaival együttműködésben az alábbi három fő cél elérésére hívta életre az interaktív Önkéntes-koordinátor.hu platformot a hazai önkéntes szervezéssel/koordinációval is foglalkozó civil-nonprofit szervezetek, társulások, körök, állampolgári csoportok önkéntesei és önkéntes-koordinátorai számára.

Tapasztalatmegosztás. Az elmúlt harminc évben számtalan gyakorlati tapasztalat halmozódott fel a hazai önkéntes szektorban. Ugyanakkor az önkéntesség, mint társadalmi jelenség folyamatos változásban van és ez mindig új kérdéseket vet fel az önkéntesek szervezése/koordinációja során is, amelyekre a tapasztalatmegosztással könnyebb válaszokat találni.

Tudásmegosztás. A tapasztalatok mellett nagyon fontos a tudásmegosztás is, amely az önkéntességgel foglalkozó kutatások, tanulmányok eredményeinek gyakorlatba való átültetéséről szól. Ma Magyarországon nincs egy olyan kézikönyv, amely az önkéntes szervezés/koordináció elméleti és gyakorlati eredményeit összekapcsolná. Ezért az egyik fő célunk – a tapasztalat- és a tudásmegosztásban résztvevő szakemberek együttműködése alapján – egy modern szemléletű, magyar nyelvű önkéntes-koordinátori kézikönyv létrehozása.

Hálózat. Óvatos becslések szerint is körülbelül 4.000 fizetett munkaerő és 12.000 tagi önkéntes foglalkozik az önkéntesek koordinációjával/szervezésével. Célunk, hogy  összekapcsoljuk őket

 • az önkéntes-koordinátori szakma társadalmi és szektorbeli presztizsének emelése,
 • a szakmai és képzési minimum,
 • az etikai szabályok kidolgozása,
 • a kapcsolattartás,
 • a kölcsönös segítség és
 • az érdekképviselet érdekében.

Forrás és részletes információk: ITT