SOZIALMARIE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021

SOZIALMARIE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021

A SozialMarie – Prize for social innovation – idén 17. alkalommal kerül meghirdetésre. A SozialMarie a sikeresen megvalósult társadalmi hatással bíró innovatív projektek díja.

Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra.

Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátország egész területéről lehet pályázni.

A teljes pályázati anyagot két nyelven kell benyújtani: a beküldési területnek megfelelő nemzeti nyelven ÉS külön angol nyelven.

A 15 legjobb társadalmi innováció 2021. május 1-én Bécsben veheti át a SozialMarie Díjat. Az első három nyertes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést kap.

Benyújtási határidő: 2021. január 19-én 23:55

Forrás és bővebben: https://www.sozialmarie.org/hu/palyazat  

A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2021

A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet : „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2021”

A támogatás célja a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítése vagy a járművek cseréje azzal, hogy a pályázat keretében beszerzésre kerülő gépjármű műszaki jellemzőinek illeszkedniük kell a szolgáltatás keretében végzett feladat ellátásához. A gépjármű forgalomba helyezésének és akadálymentesítéséhez szükséges költségek is elszámolhatóak.

További feltétel, hogy a számla kiállításának időpontjában a használt jármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet, valamint 5 év fenntartási időszak vállalása.

A pályázat keretében azok a ténylegesen felmerült költségek számolhatóak el, amelyek a pályázó fenntartó vagy az általa fenntartott intézmény, szolgáltató (önálló jogi személy intézmény, szolgáltató esetén) könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatóak és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámaszthatóak (a bizonylatoknak meg kell felelniük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény megfelelő – különösen a 47. § szerinti – előírásainak).

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

A pályázatot az NFSZK online pályázatkezelő felületén kell benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

Benyújtási határidő: 2021. február 15.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Forrás és bővebben: fszk.hu

Visegrádi Alap pályázatai 2021/1

Visegrádi Alap pályázatai 2021/1

A Visegrad Fund meghirdette 2021 első felhívásait a Nemzetközi Visegrádi Alap a kis- és nagyösszegű, Visegrád+, valamint a stratégiai támogatásaira. A támogatott projekteknek meg kell felelniük a Visegrádi Pályázat legalább egy célkitűzésének, amelyek a következők: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi fejlődés.

Pályázni a következő kategóriákban lehet:

  • Visegrádi Pályázat (kis- és nagyösszegű támogatásokra): legfeljebb 18 hónap alatt megvalósuló együttműködések legalább három V4-országban működő szervezetek között.
  • Visegrád+ program: 18 hónapnál rövidebb projektek a Visegrádi Négyek országai, valamint a Keleti Partnerség és a Nyugat-Balkán országai közötti együttműködések keretében.
  • Stratégiai program: legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projektek, amelyek mind a négy visegrádi országban működő szervezetek együttműködésében valósulnak meg. A program prioritásai: visszatérés a visegrádi együttműködés gyökereihez; post-COVID felépülés; a regionális márkaépítés és a turizmus népszerűsítése.

Pályázati határidő: 2021. február 1.

Bővebb információ:

Nemzetközi Visegrádi Alap;
I: https://www.visegradfund.org/apply/grants

forrás: kreativeuropa.hu

Legyünk környezettudatosak karácsonykor is!- kreatív ötletpályázat

Legyünk környezettudatosak karácsonykor is!- kreatív ötletpályázat

A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatosság követelményére az ünnepek közeledtével is. Az alkotópályázat célja, hogy mutassák be a pályázók minden olyan ötletüket, amelyek az alábbi kategóriák bármelyikében környezetbarát, fenntartható, hulladékminimalizáló technikák, módszerek, megoldások alkalmazását ötvözi.

Pályázati kategóriák
– Karácsonyfa állítás és díszítés környezettudatosan, fenntarthatóan;
– Karácsonyi díszek, dekorációk környezetbarát technikával;
– Ajándék, csomagolás környezettudatosan, fenntarthatóan;
– Étel, ital, Sütés-főzés az élelmiszerpazarlás, a gazdaságosság és a fenntarthatóság jegyében;
– Közutak, közterek díszítése
– környezetbarát, fenntartható technológiák karácsonykor is.

A pályázatra célcsoport megkötése nélkül, bárki küldhet be pályaművet.

A pályázat beküldésének határideje: 2020. december 20. (vasárnap)

Részletek:pafi.hu

“CSALÁDOK KARÁCSONYA 2020”

“CSALÁDOK KARÁCSONYA 2020”

SZOMBATHELY SZENT MÁRTON VÁROSA GYEBROVSZKI JÁNOS ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a városban élő szociálisan hátrányos helyzetű személyeket és családokat támogató helyi civil szervezetek, vagy országos szervezetek helyi csoportjai részére. Az Alapítvány a „Családok Karácsonya 2020” program keretében tartós élelmiszerekből állít össze egységcsomagokat, és a civil szervezetek e csomagok szétosztására pályázhatnak.

Határidők: A pályázat benyújtható 2020. november 2. napjától 2020. november 18. napjáig.

Részletek: szombathely.hu

2021. ÉVI ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ

2021. ÉVI ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ

A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján ­– felhívást tesz közzé a 2021. évi Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan

A díj annak a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek, valamint határon túli civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű, továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez.

Évente legfeljebb 2 díj adományozható, egy természetes személy, illetve egy civil szervezet részére. A díj posztumusz is adományozható. A díj átadására a 2021. február 1-jén, a civilek napja alkalmából kerül sor. A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat kap. A díj adományozására a Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot. A beérkező javaslatokat a civil és társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár által vezetett bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja és tesz javaslatot a miniszternek az adományozásra.

A díj adományozására vonatkozó előterjesztés és nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2020.  december 7. (hétfő) 23:59. A javaslatok kizárólag a nevezett mellékletek csatolásával (előterjesztés, nyilatkozat, szakmai életút), elektronikusan küldhetőek az alábbi címre: civil@me.gov.hu.  Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Forrás és bővebben:civil.info.hu