Pályázati felhívás – Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program

Pályázati felhívás – Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, szombathelyi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2024/2025-ös tanévben általános iskola 5. évfolyamán és 6. évfolyamán tanulmányokat kezdő tanulói részére.

A pályázat célja: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program rendszerén keresztül támogatást kíván nyújtani a tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára.A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

 1. a pályázó, valamint a háztartásában élő személyek nem rendelkeznek vagyonnal,*
 2. a pályázó háztartásában élő személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg (2024. évben 114.000,-Ft).*

A pályázat beérkezésének határideje: pályázati felhívás megjelenésének napjától 2024. június 30. napjáig.

A pályázatot a pályázati felhívásban szereplő adatlapon, a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, személyesen kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az előírt dokumentumokat. A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a pályázati felhíváshoz csatolt adatlapon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be. A pályázat benyújtásának tényéről a pályázatot beadó személy igazolást kap. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, igazolási kérelem benyújtására lehetőség nincsen.

Forrás és információ: ITT

Tesco – „Ön választ, mi segítünk”

Tesco – „Ön választ, mi segítünk”

A Tesco újból elindította a helyi közösségeket támogató „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályázati programját, melyet a vállalat immáron 15. alkalommal hirdetett meg.

A pályázatra olyan szervezetek, baráti közösségek és alapítvánnyal nem rendelkező bölcsődék, óvodák és iskolák, szociális intézmények, továbbá nonprofit kis- és középvállalkozások, társasházak és lakásszövetkezetek jelentkezését is várják, melyek kezdeményezésükkel a helyi közösség életének fejlődéséhez járulnának hozzá.

A Tesco ebben a fordulóban is különdíjban részesíti a legkreatívabb projektet. A pályázók jelentkezésüket a program weboldalán keresztül adhatják be.

További információk elérhetők a program honlapján.

https://tesco.hu/kozosseg/

A benyújtási határideje: 2024. május 3. péntek 17:00.

2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás

2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

A pályázatra vonatkozó határidők:

 • Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között
 • A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.
 • Benyújtási határidő: 2024. április 3. 14:00 óra(közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon.

Forrás és bővebb információk: ITT

2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás

2024. évi Együttműködő Nemzet Diaszpóra Program

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal fennálló kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Jelen pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A pályázati kiírás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázatra vonatkozó határidők:

 • Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között
 • A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 3. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon.

Forrás és bővebb információk: ITT

Pályázati felhívás – Körmend Város Önkormányzata

Pályázati felhívás – Körmend Város Önkormányzata

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi elkülönített pénzalapjára a Civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2024 (II.1.) számú rendeletében meghatározottak szerint, a rendelkezésre álló keret erejéig, kulturális, sport és szociális területen.

PÁLYÁZHATNAK

helyi civil szervezetek, közösségek, alapítványok, valamint magánszemélyek kulturális, sport és szociális programjaik megvalósítása érdekében. (A kiemelt egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!)

A pályázat nyílt, tehát pályázatot bármely fent felsorolt szervezet, alapítvány vagy magánszemély benyújthat.

kultúra területén elsősorban a város rendezvényeihez, ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást az Önkormányzat. Továbbá pályázati lehetőséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására, és külön figyelmet érdemlően támogatja az alternatív művelődésszervezést, a helyi vizuális és zenei programokat.

Az Önkormányzat a sport területén a sportról szóló 19/2001. (XII. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt támogatást.

szociális területen a lakosság széles körének érdekében kifejtett szociális és karitatív tevékenységhez nyújt támogatást.

Pályázat benyújtása: A pályázatot két példányban kell benyújtani. Pályázatot kizárólag a Pályázati adatlapon lehet benyújtani. (Az adatlap és a hozzákapcsolódó nyilatkozatminták letölthetők a www.kormend.hu honlapról, továbbá papír alapon beszerezhetők a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban a portán, és Szabó Ferenc köztisztviselőnél.)

Pályázati határidő: 2024. március 28. 12.00 óra (Ezen időpontig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.)

Pályázat benyújtásának helyeKörmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) Szabó Ferenc köztisztviselő
A pályázatok benyújthatók postai úton, illetve személyesen is.

Forrás és bővebb információk: ITT

2024-ben is keresi az E.ON a Föld bajnokait!

2024-ben is keresi az E.ON a Föld bajnokait!

Az E.ON Hungária Csoport meghirdette a fenntarthatósági pályázatát óvodai és iskolai közösségek részére összesen 25 millió forintos összdíjazással.

A második alkalommal meghirdetett a „Föld bajnokai” elnevezésű pályázatra olyan diákokból, tanárokból vagy akár szülőkből álló iskolai és óvodai közösségek jelentkezését várja az E.ON, akik elkötelezetten tesznek a fenntartható jövőért.

A közösségek maximum 2,5 millió forint összegű támogatásra nyújthatnak be pályázatot.

Pályázni a fenntarthatóság területén példaértékű, a gyerekeket aktívan bevonó, egész éven át tartó programokkal és ötletekkel lehet, melyek az alábbi témakörök valamelyikéhez kapcsolódnak:

 • megújuló energia,
 • energiahatékonyság,
 • klímavédelem,
 • vizeink, termőföldjeink, erdőink védelme,
 • hulladék-újrahasznosítás,
 • természeti erőforrások fenntartható használata,
 • biodiverzitás.

A pályázat beadási határideje: 2024. április 5.

A pályázati felhívás az alábbi linken elérhető: A Föld bajnokai (eon.hu)

A beérkező pályázatokat öt tagú zsűri bírálja el, a legjobb ötletek pedig közönségszavazáson vesznek részt, így az interneten szavazók is juttathatnak be pályázatot a legjobbak közé. Az E.ON végigkíséri és bemutatja a győztes pályázatok megvalósulását, inspirálva másokat is a zöld cselekedetekre. A pályázat ünnepélyes díjátadójának tervezett időpontja: 2024 október.