A Program célkitűzése, hogy a megkezdett munka folytatása által a Programon keresztül megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez.

A pályázat tárgya:

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi feladatkörök ellátására hirdet pályázatot:

  • Cserkésztevékenység,
  • Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok stb.),
  • Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás stb.),
  • Közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása

A pályázat benyújtása: 2023. november 13. napjától 2023. december 13. napjáig.

Forrás és bővebb információk: ITT