1. évi OBH beszámoló és TAO

A civil szervezetek a 2022. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére. A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott a szervezet beszámolási módjának megfelelő formanyomtatványon kell teljesíteni:

  • Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év – Pk-841
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év – PK-842
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év- PK-843

A beszámolót ugyan a szervezet képviselője nyújtja be, de ne feledjék, hogy azt minden esetben előzetesen jóvá kell hagynia a döntéshozó szervnek is!

Szintén nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a nonprofit szervezetek társaságiadó-alanyok, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeztek-e vagy sem.

Nem kell azonban társaságiadó-bevallást benyújtania a civilszervezetnek és más nonprofit szervezetnek, ideértve a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet is, ha

  • az adóévben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ér el, vagy
  • e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el.

Ebben az esetben elegendő bevallást helyettesítő nyilatkozatot tennie az erre rendszeresített TAONY nyomtatványon az adóévet követő év május 31-éig.

Nem nyilatkozhatnak az egyszerűsített nyomtatvánnyal azonban azok a civilszervezetek, amelyek ingatlanhasznosítást folytatnak, és ehhez kapcsolódóan korrekciós tétel elszámolására kötelesek. Nekik szintén a társaságiadó-bevallást kell benyújtaniuk.

Minden más esetben is kötelező a’29. számú taobevallás benyújtása az illetékes NAV-igazgatósághoz, akkor is, ha a bevallási időszakban adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

Statisztikai jelentés (1156)

A Központi Statisztikai Hivatal minden évben felméri a civil szervezetek aktuális helyzetét annak érdekében, hogy átfogó kimutatás születhessen a szektorról.

Az adatszolgáltatás a 1156-os sorszámú, online űrlap kitöltésével teljesíthető.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a statisztikai jelentés kitöltése az 2016. évi CLV. törvény (24. és 26.§) és a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján minden civil szervezet számára kötelező.

Benyújtási határidő: 2023. június 9.

Kitöltőfelület: https://elektra.ksh.hu/

Mindegyik határidő kapcsán fontos megjegyezni, hogy annak elmulasztása pénzbírsággal és további jogkövetkezményekkel járhat, ezért tisztelettel kérjük azok betartását.