Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek saját, információtechnológiai eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben:
Fenntarthatóság, környezetvédelem

  • Olyan szervezetek pályaműveit várjuk, melyek a megvalósítani tervezett projektjeikkel a fenntarthatósághoz, illetve az élhető környezet megőrzéséhez valamilyen infokommunikációs megoldást felhasználva járulnak hozzá.

Oktatás, köznevelés

  • Ebben a kategóriában elsősorban olyan pályaműveket várunk, melyek célja valamilyen infokommunikációs megoldást felhasználva a nevelés színvonalának növelése, akár a közoktatásban, akár annak keretein kívül.

Egészségügy

  • Ebben a kategóriában a kórházi, vagy más téren megvalósuló betegellátás minőségének jobbítását, hatékonyabbá tételét, továbbá az egészségvédelem és a megelőzés előmozdítását célzó pályaműveket várunk, melyek infokommunikációs megoldást felhasználva valósulnak meg.

Felzárkóztatás, esélyegyenlőség

  • Olyan pályaműveket várunk, melyek megvalósulásával a társadalmi és gazdasági fejlődéssel lépést kevésbé tartani képes rétegek, közösségek számára nyílik meg a felzárkózás esélye. A tervezett projekteknek az infokommunikációs eszközök alkalmazásával javítaniuk kell az esélyegyenlőség feltételeit, csökkenteniük a használati és hozzáférési megosztottságot, illetve segíteni a digitális felzárkóztatást.

Digitális távoktatást támogató eszközpályázat

  • Ebben az új kategóriában olyan eszközigényre vonatkozó pályázatokat várunk, amelyek a digitális oktatáshoz való felzárkózás megkönnyítését vagy kialakítását szolgálják. A kategória elsősorban a 2020-as koronavírus-járvány következtében bevezetett távoktatás tapasztalatai alapján, annak hatékonyságát segítő céllal jött létre. Ezen kategóriában beadott pályázati anyagok esetén, kérjük kiemelve és részletesen mutassák be, hogy kik fogják az eszközöket használni, milyen szempontok szerint választják ki a konkrét kedvezményezetteket és hogy milyen módon fogják követni az eszközök hatékony felhasználását.

A felhívásra tehát a fent megadott 4+1 témakörben, olyan projektötletek megvalósítására lehet pályázni, amelyek innovatív infokommunikációs vagy információtechnológiai megoldásokat felhasználva valamilyen társadalmi, közösségi és/vagy ökológiai célt szolgálnak, társadalmilag és/vagy környezetileg hasznosak, illetve az új kategória esetében az eszközök is ilyen célokat szolgálnak. Elvárás, hogy a pályázat megvalósulása révén az infokommunikációs (vagy technológiai) eszközök alkalmazásával javuljon a célcsoport és a közösség életminősége vagy a pályázó szervezet működési hatékonysága (céljának elérése érdekében) vagy az ökológiai környezet minősége valamilyen eredeti, innovatív ötlet, terv végrehajtása által.

Kik pályázhatnak?

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek (az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek). Jelentkezhetnek továbbá magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k is.
Feltétel, hogy a pályázó szervezetek bejegyzett székhelye Magyarországon legyen.

Határidő: 2020. november 15.

Forrás és bővebben : invitech.hu