A határidő:

A 2022. évről szóló beszámolók benyújtási határideje 2023. május 31.

A  beszámoló benyújtásának módja

A beszámolót és közhasznúsági mellékletet elektronikus úton (Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül)  vagy papír alapon postai úton (1363 Budapest, Pf.24.) illetve személyesen az OBH Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 16.) lehet benyújtani.

Az elektronikus eljárásra kötelezett szervezetek (pl. közhasznú szervezetek, szövetségek) a beszámolójukat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Viszonylag új, 2022. óta  élő szabály: azok a szervezetek, amelyeknek mérleg fő összege eléri az 5 miliő forintot csak elektronikusan nyújthatják be a beszámolót.

Az elektronikus útra nem kötelezett szervezetek választásuk szerint elektronikusan vagy papír alapon is eljárhatnak.

Gyakori hiba az e-mail-ben való beszámoló megküldés, amely nem felel meg hatályos jogszabályoknak, az így érkező beszámolót az OBH-nak nem áll módjában közzétenni.

“Űrlapkényszer”

A beszámolók kizárólag az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által rendszeresített űrlapok legfrissebb közzétett verzióján nyújthatók be, melyek kitöltéséhez Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges. Jelenleg háromféle űrlap áll rendelkezésre:

 • PK-841 Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
 • PK-842 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
 • PK-843 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-843 űrlap a Számiteli törvény szerinti éves beszámoló, amelyet akkor köteles készíteni a szervezet, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértékeket:

 1. a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
 2. b) az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege a 2400 millió forintot,
 3. c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

A beszámoló űrlapok telepítése

A beszámoló űrlapok és részletes kitöltési útmutatóik aalábbi oldalon érhetőek el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

A birosag.hu oldalon publikált ÁNYK űrlapok .jar kiterjesztésű fájljai az ÁNYK keretprogramban közvetlenül is letölthetők az alábbi módon.

ÁNYK-programon belüli telepítés (amennyiben korábban került már az ÁNYK-jába telepítésre egyéb bírósági (pl. beszámoló) nyomtatvány)

Szerviz → Frissítések → Tovább → OBHGEPI kiválasztása → Tovább → Újdonságok 2. → OBHGEPI_PK-742 nyomtatvány kiválasztása → Telepít

Az űrlapok telepíthetők böngésző alkalmazásokon keresztül is.  Tapasztalatunk szerint már ebben az esetben sem kell módosítani a böngészőprogram beállításait.

A beszámolók befogadása az OBH által

A papír alapon megküldött beszámolót az OBH kizárólag eredetben, keltezéssel ellátva, a tárgyév, illetve az időszak pontos feltüntetésével, valamint a képviselő aláírásával ellátva fogadja el.

Elektronikus megküldés esetén beszámoló közvetlenül a szervezet Cégkapuján vagy a képviselő Ügyfélkapuján nyújtható be. Ha nem a szervezet saját Cégkapuján, illetve a képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül a beszámoló benyújtásra, a jogosultságot meghatalmazás csatolásával igazolni szükséges.

A meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, formai követelménye nincs. A pdf formátumba átalakított meghatalmazást minden egyes beszámolóhoz csatolni kell, de ez lehet ugyanaz a korábban készített meghatalmazás, amely általános és visszavonásig érvényes.

A meghatalmazáshoz szerkeszthető okirat sablon az alábbi oldalon érhető el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

Figyelem! Az OBH nem lát rá a NAV-nál történő eljárásokra szóló regisztrációkra, illetve arra sem, hogy az adott szervezet Cégkapujához ki került ügykezelőként hozzárendelésre.

A beszámolóhoz csatolandó mellékletek az alábbiak:

 • Könyvvizsgálói jelentés

Amennyiben kötelezett rá a szervezet a könyvvizsgálói jelentést csatolni kell

 • Kiegészítő melléklet

A 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint a civil szervezetnek az egyszerűsített éves beszámolójához szükséges a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is benyújtania.  Ennek a része a a  civil törvényben előíírt (2011.évi CLXXV.tv. 29.§ (4) bekezdés szerinti) kiegésztő mellékéklet is, amely a támogatási programmal kapcsolatos adatokat mutaja be.

[A korábbi évekre szóló nyomtatványokon megtalálható – a támogatási programmal kapcsolatos adatok bemutatására szolgáló – „9. oldal – Kiegészítő melléklet” elnevezésű lap levételre került.]

 • Meghatalmazás

A beküldő jogosultságának igazolására.

A jegyzőkönyv, jelenléti ív nem részei a beszámolónaknem szükséges megküldeni a beszámoló mellékleteként!

Könyvvizsgálói jelentés, a szöveges beszámoló, illetve a kiegészítő melléklet típusú csatolmányokhoz csatolt mellékletek megjelenítésre kerülnek, ezért fontos, hogy a melléklet csatolása során a megfelelő csatolmánytípust válasszák ki, mert ennek elmulasztása elutasítási ok lehet.

Az elektronikus úton beküldött beszámolók esetében az alábbi értesítések érkeznek:

 1. Központi Rendszertől érkező Feladási és Letöltési igazolás

Ezek az üzenetek a Tárhely alapbeállítása szerint kiszűrésre kerülnek, azaz nem találhatóak meg a „Beérkezett üzenetek” között és a Tárhelyhez tartozó e-mail címre sem érkezik ezekről értesítés. A „Szűrés” beállításával tudja ezeket az üzeneteket megtekinteni úgy, hogy a „Kivéve rendszerüzenetek” elől kiveszi a pipát:

Ha nem érkezik meg pár percen belül a Feladási és Letöltési igazolás, akkor érdemes a beszámolót ismételten elküldeni (előtte mindenképpen javasolt ellenőrizni, hogy nem került-e az igazolás a szűrt dokumentumok közé, illetve nem áll-e fenn a kézbesítést befolyásoló központi üzemzavar, amelyről a birosag.hu – Rendkívüli hírek oldalon ad tájékoztatást az OBH).

 1. Az Országos Bírósági Hivataltól érkező érdemi válasz

Szabályszerű benyújtás esetén „Igazolás” dokumentum, nem szabályszerű benyújtás esetén „Elutasítás”, amelyben a hiba pontos megjelölésével hívjuk fel a figyelmet a beszámoló ismételt előterjesztésére.

Az érkező dokumentumot kérjük minden esetben olvassák el!

Gyakori kérdés a beszámoló benyújtása akkor, amikor még az újonnan megválasztott képviselő törvényszék általi bejegyzése folyamatban van. Ebben az esetben a megválasztott képviselő már eljárhat, az ez erre való jogosultságát a megválasztásáról szóló aláírt közgyűlési jegyzőkönyv csatolásával tudják igazolni (a beszámoló nyomtatvány „Meghatalmazás” csatolmánytípusához szükséges csatolni).

A beszámolókkal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel kapcsolatban aOBH Ügyfélszolgálati Irodája áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

email: civilinfo@obh.birosag.hu

telefon: +36 1 354 4165, +36 1 354 4295

Készült: az Országos Bírósági Hivatal Informatikai és Elektronikus Ügyintézési Főosztály Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati Osztály által  az ERKE – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Központnak küldött tájékoztató alapján.