– A veszélyhelyzet november 4-ei kihirdetése miatt, az akkor megvalósítási időszakban lévő vagy ezt követően létrejött támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósítási időtartama – és ezzel összefüggésben a beszámolási határideje – a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik.
– A határidők automatikusan meghosszabbodnak, így a szervezeteknek nem szükséges módosítási kérelmet benyújtani.
A támogatott tevékenységet érintő egyéb változással kapcsolatban továbbra is lehetőség van módosítási kérelem benyújtására. A fentiek alapján módosult határidőkről, valamint a további teendőkről a veszélyhelyzet megszűnését követően nyújt további tájékoztatást a BGA Zrt.
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, ha az adott projektet a tervezett módon befejezték és lehetőségük van a beszámoló elkészítésére lezárhatják a programot. Amennyiben erre nincs lehetőség, több futó pályázati projekt esetén a szakmai és pénzügyi elkülőnítést különös figyelemmel kezeljék.