A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint:
Továbbra sem lehet személyes jelenléttel járó testületi ülést tartani és tilos továbbra is rendezvények tartása.
(A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020.(IV.10.) Kormányrendelet )
Az egyesületeknek a személyes megjelenéssel járó ülésezés alapvetően tilos, helyette a rendeletben foglalt szabályok szerint lehet határozatokat hozni.
– e-ülés (ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, pl. Skype, Zoom) tartható, VAGY
– (ha törvény ezt a lehetőséget nem zárja ki), akár ülés nélkül is hozható határozat.
A civil szervezetek életét érintő feladatok ellátása, valamint a beszámoló elfogadásakor a fenti szabályokat szíveskedjenek hangsúlyosan szem előtt tartani.
A vonatkozó rendelkezések összefoglalóját itt olvashatják:
A-civil-szervezetek-működése-a-veszélyhelyzet-idején